Sadek 105; 34-620 Jodłownik

Pon. - Pt. 8:00 - 17:00

Informacje

KLUB DZIECIĘCY

w Szkole Podstawowej Sadek – Kostrza w Sadku

Gmina Jodłownik, realizuje projekt pn. „Gmina Jodłownik otwiera pierwszy Klub Dziecięcy ” (nr RPMP.08.05.00 – 12 – 0051/21) który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś Priorytetowa 8 – Rynek Pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Grupą docelową – ostatecznymi odbiorcami wsparcia są osoby powracające/ wchodzące na rynek pracy, które do tej pory w nim nie uczestniczyły ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 (pozostające bez pracy, przebywające na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym) oraz osoby pracujące, dla których wsparcie w postaci zapewnienia opieki nad dziećmi umożliwi utrzymanie zatrudnienia.

Od 29.03.2022 roku rozpoczyna się rekrutacja uczestników projektu.

Kariera

Jesteś opiekuńcza/y, kochasz dzieci i lubisz się nimi opiekować zajmować, masz odpowiednie kwalifikacje? Nie czekaj i już dziś złóż dokumenty do pracy w naszym Klubie Dziecięcym „Zielona Zagroda”.

Czekamy na Ciebie!

Obecnie prowadzimy nabory na:

Masz Pytanie?

Masz dodatkowe pytania odnośnie naszego Klubu Dziecięcego Zielona Zagroda? 

Skontaktuj się z nami już dziś, udzielimy odpowiedzi na każde pytanie.